Els quatre tresors - Los cuatro tesoros - The four treasures

Són els materials amb els que es realitzen totes aquestes obres. És molt important utilitzar materials autèntics des de l’inici. Aquests són els requisits bàsics; els quatre tresors; per tal de que les obres siguin autèntiques.

PAPER
En xinès Zhi.
El paper d’arròs por ser de varis gruixos i s’utilitza sempre com a suport d’aquest tipus de pintura o cal·ligrafia oriental.
 

La Marta preparant tinta.

PINZELLS
En xinès Bi.
Els pinzells són l’eina més important. La major part estan fets de pèl d’animal; cabra, ovella, etc. N’hi ha de suaus i de durs. Per fer les aiguades s’utilitza el dur.

BARRA DE TINTA
En xinès Mo.
Estan fetes amb material provinent del pi cremat o el negre de fum. Els fabriquen molent-los amb cola i càmfora i es posen en motlles per formar blocs sòlids. També hi ha tinta liquida però s’usa, en lo professional, la tinta en barra.

Segell d'autenticitat.

TINTERS
En xinès Yan.
La pedra amb la que es fabriquen ha de ser dura. Mai porosa. Amb una tapa per mantenir la tinta en bones condicions durant el seu us.

Preparació de la Tinta

La preparació de la tinta ajuda a la concentració.

Els Pinzells i el traç

Els diferents tipus de treballs